0528 – 269599 (tussen 09:00 & 17:00) info@fysiofit-hoogeveen.nl

Vergoedingen en tarieven

Er zijn drie situaties mogelijk voor u:

  • Fysio Fit Hoogeveen heeft een contract met uw zorgverzekeraar en u bent voldoende verzekerd voor fysiotherapie. In dit geval zal de rekening elektronisch gedeclareerd worden, u krijgt dus geen rekening thuis.
  • Fysio Fit Hoogeveen heeft geen contract met uw zorgverzekeraar. U mag in dit geval direct na de behandeling uw nota betalen of krijgt een factuur thuisgestuurd. U kunt daarna de nota opsturen naar uw verzekeraar. Uw verzekeraar betaalt u de nota geheel of gedeeltelijk terug conform de polisvoorwaarden.
  • U bent onvoldoende verzekerd voor fysiotherapie. U krijgt een factuur die u mag overmaken naar de praktijk.

In alle gevallen is het belangrijk dat u zelf goed weet hoe u verzekerd bent. Let erop hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt en of u dit jaar al eerder fysiotherapie heeft gehad.

Fysio Fit Hoogeveen heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten en vindt verrekening van de diensten plaats conform uw polis voorwaarden.

Onderstaande tarieven worden in rekening gebracht indien u niet of niet meer aanvullen verzekerd bent.

 

Tarieven 2021

Zittingen

Zitting Fysiotherapie€ 37,50,-
Zitting Manuele therapie€ 45,-
Intake en onderzoek na verwijzing€ 50,-
Screening, Intake en onderzoek (DTF)€ 50,-
Toeslag aan huis behandeling€ 10,-
Eenmalige zitting€ 60,-

Tijdrovende rapporten

Tijdrovende rapporten€ 60,-
Bij verhindering verwachten wij dat u 24 uur voor de afspraak afbelt. Wanneer dit niet het geval is, brengen wij onderstaand tarief bij u in rekening:
Niet nagekomen afspraak Fysiotherapie€ 26,-
Niet nagekomen afspraak Manuele Therapie€ 30,-

In de praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Uw gegevens worden vastgelegd in het computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR).

Op al de gegevens is het privacyreglement van toepassing. Op de tarieven is géén BTW van toepassing.

Fysio Fit Hoogeveen helpt u graag van uw klachten af!

Ben ik verzekerd?

  • Goed nieuws; U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig om gebruik te maken van manuele therapie of fysiotherapie.