0528 – 269599 (tussen 09:00 & 17:00) info@fysiofit-hoogeveen.nl

Kaakfysiotherapie

Stoornissen in het hoofd- en hals gebied kunnen aanleiding zijn voor het toepassen van kaak fysiotherapie. Diagnosen en klachten die vaak voorkomen in onze praktijk zijn bijvoorbeeld:

 • Kaak klachten
 • Klemmen van de kaak en het tandenknarsen
 • Hoofdpijnklachten
 • Duizeligheidsklachten
 • Nek- en schouderklachten
 • Pijn in het gelaat, kaak of hoofdregio
 • Oorsuizen, ruizen of tinnitus
 • Klachten in het hoofd-halsgebied ten gevolge van spanning of stress

De meeste mensen hebben al langere tijd klachten en/of worden doorverwezen door een arts. Voor deze vorm van fysiotherapie mag u ook zonder verwijzing contact met ons opnemen. De therapeut bepaald dan samen met u wat er gedaan kan worden om uw klachten te beïnvloeden.

Kaakfysiotherapie behandeling
Tijdens het eerste consult analyseert de kaak fysiotherapeut de klacht uitvoerig. Er wordt onder andere gekeken naar waar u klachten ervaart. Zijn er problemen in de hoge nek, hoofd, kaak regio? Dan gaat de therapeut samen met u een behandelplan maken voor het verminderen van de gevonden problematiek en pijnklachten.

Binnen enkele behandelingen evalueren we de voortuitgang. Samen kijken wij en beoordelen wij of de behandeling aanslaat of niet. In de meeste gevallen zien we snel een duidelijke verbetering. Eventueel samen met de arts continueren ofwel stoppen we de behandeling.

De kaak fysiotherapeut kijkt naar alle mogelijkheden waarop wij maar ook uzelf zoveel mogelijk controle kunt krijgen over het probleem.

Er zijn verschillende behandelvormen om problematiek omtrent kaakklachten te beïnvloeden:

 • Voorlichting en advies
 • Manuele behandelingstechnieken en massage therapie
 • Dry needling
 • Kaak oefeningen
 • Behandelingen in de hals en nek regio.

Over het algemeen zal de klacht het best beïnvloed worden door het toepassen van meerdere behandelvormen. Bij Fysio Fit Hoogeveen bieden wij alle mogelijke behandelvormen aan om uw klacht te beïnvloeden.

Heeft u hier nog vragen over? Neem dan gerust contact met ons op via 0528-269599 of dit formulier en wij helpen u graag verder!

Binnen 48 uur heeft u al een afspraak mogelijkheid fysiotherapie!

Naast het online aanmeldformulier kunt u ons ook bellen of mailen.

Fysio Fit Hoogeveen helpt u graag van uw klachten af!